Szanowni Państwo,
Odwiedziny możliwe w godzinach od 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 - 18.00 każdego dnia.


Firma Neomedica Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność medyczną związaną z opieką długoterminową od 2001 roku. W ciągu tego czasu zdobyliśmy cenne doświadczenie, które umiejętnie wykorzystujemy w codziennej pracy z naszymi podopiecznymi.

Obecnie Neomedica Sp. z o.o. prowadzi wyspecjalizowaną działalność medyczną – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w dwóch obiektach zlokalizowanych w Krakowie oraz w Wieliczce.

NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 1 mieszczący się przy ulicy Prądnickiej 36, jak również NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Archanioła Michała przyjmuje Pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Więcej informacji w zakładce PLACÓWKI.


Wszelkie informacje na temat zasad umieszczania Pacjentów w NZOZ ZOL Nr 1 (w Krakowie) udzielamy telefonicznie pod numerami telefonów:

(12) 423 30 33 (dyżurka pielęgniarek)
+48 605 183 882 (komórkowy).

Wszelkie informacje na temat zasad umieszczania Pacjentów w NZOZ ZOL Archanioła Michała (w Wieliczce) udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu:

+48 539 00 12 12

Miło nam poinformować, że nasze placówki realizują granty w ramach projektu 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat przyznanych grantów dla poszczególnych placówek znajdują się w menu na górze strony w kartach poszczególnych placówek.