Szanowni Państwo,
W związku z poluzowaniem zakazu odwiedzin wynikającym z obecnej sytuacji epidemiologicznej uprzejmie informujemy, że decyzją Kierownika ds. medycznych dr n. med. Witolda Pieniążka umożliwiamy kontakt z naszymi Pacjentami. Odwiedziny możliwe w godzinach od 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 - 18.00 każdego dnia.
Zasady dla odwiedzających:
1. Odwiedziny są dostępne dla osób, które wykonały pełne szczepienie przeciwko COVID-19 i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia lub które zakończyły izolację w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem COVID-19, nie później niż 6 miesięcy przed dniem odwiedzin. Osoby te będą proszone o okazanie informacji potwierdzającej szczepienie lub "ozdrowienie".
2. Maksymalny czas odwiedzin to 30 minut.
3. Osoby odwiedzające cały czas odwiedzin zobowiązane są spędzić w maseczce ochronnej, najlepiej jednorazowej maseczce chirurgicznej.
4. Przed wejściem na teren Placówki zostanie wykonany pomiar temperatury osoby odwiedzającej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat terminu prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem placówki, w której znajduje się Pacjent.


Jednocześnie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w naszych sekretariatach i administracji poprzez załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną lub mailową.
Firma Neomedica Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność medyczną związaną z opieką długoterminową od 2001 roku. W ciągu tego czasu zdobyliśmy cenne doświadczenie, które umiejętnie wykorzystujemy w codziennej pracy z naszymi podopiecznymi.

Obecnie Neomedica Sp. z o.o. prowadzi wyspecjalizowaną działalność medyczną – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w dwóch obiektach zlokalizowanych w Krakowie oraz w Wieliczce.

NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 1 mieszczący się przy ulicy Prądnickiej 36, jak również NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Archanioła Michała przyjmuje Pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Więcej informacji w zakładce PLACÓWKI.


Wszelkie informacje na temat zasad umieszczania Pacjentów w NZOZ ZOL Nr 1 (w Krakowie) udzielamy telefonicznie pod numerami telefonów:

(12) 423 30 33 (dyżurka pielęgniarek)
+48 605 183 882 (komórkowy).

Wszelkie informacje na temat zasad umieszczania Pacjentów w NZOZ ZOL Archanioła Michała (w Wieliczce) udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu:

+48 539 00 12 12

Miło nam poinformować, że nasze placówki realizują granty w ramach projektu 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat przyznanych grantów dla poszczególnych placówek znajdują się w menu na górze strony w kartach poszczególnych placówek.