Informacje

Czasami w naszym życiu pojawiają się zdarzenia, w których nie wiemy co robić…

Jednym z takich zdarzeń jest sytuacja, gdy członek naszej rodziny, lub osoba którą się opiekujemy przebywa w domu
i stan jej zdrowia nagle diametralnie się pogarsza…
Zazwyczaj są to osoby które samodzielnie nie mogą wykonywać szeregu czynności dnia codziennego (ubieranie się, toaleta ciała, samodzielne przygotowanie i spożywanie posiłków, kąpiel, itp.). Często bywa tak, że nawet najbliżsi nie są w stanie zapewnić takim osobom odpowiednią ilość czasu
i zaangażowania.


Zazwyczaj w takich sytuacjach rodzina lub opiekunowie poddani są dylematom - co zrobić z osobą, którą Kochamy, opiekujemy się? Niektórzy z różnych przyczyn (finansowych, ideologicznych czy społecznych) próbują zajmować się takimi osobami
w domu. Niestety w obliczu konieczności zapewnienia opieki pielęgniarskiej, lekarskiej nagle okazuje się, że nie są w stanie takiej opieki im zapewnić. 


Podobna sytuacja powstaje, gdy osoba którą się opiekujemy przebywa w szpitalu i poddana jest leczeniu - ma kompleksową opiekę. Ale co się dzieje, gdy lekarze "ustawią" taką osobę farmakologicznie, stwierdzą że "proces leczenia się zakończył"
i nagle trzeba zabrać Mamę, Tatę, Ciocię, Wujka, Babcię czy Dziadka do domu... Co wtedy? 


Chorym z ograniczonym zakresem wykonywania codziennych czynności lub całkowicie leżącym profesjonalną pielęgnację, obserwację i opiekę całodobową oraz rehabilitację zapewniają Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w skrócie nazywane ZOL.
Pacjent w takim Zakładzie ma zapewnioną CAŁODOBOWĄ opiekę lekarza, pielęgniarki, opiekuna medycznego, rehabilitację oraz warunki socjalno-bytowe.

Pacjent może być przyjęty do Zakładu TYLKO I WYŁĄCZNIE po złożeniu tzw. "WNIOSKU DO ZOL", który składa się z kilku formularzy: Skierowanie do ZOL, Dane osobowe, Zaświadczenie lekarskie, Wywiad pielęgniarski, Karta oceny świadczeniobiorcy wg Skali Barthel, Dowód Osobisty Pacjenta (do wglądu), kserokopia Decyzji ZUS/KRUS o przyznaniu świadczenia i kserokopia Legitymacji Emeryta – Rencisty (dostarczona najpóźniej w dniu przyjęcia Pacjenta do ZOL), kserokopie Kart Informacyjnych z leczenia szpitalnego (z ostatnich 2 lat – po 2 egz.).

Oto skrócony opis procedury przyjęcia do ZOL:

1. Procedura przyjęcia Pacjenta do ZOL na miejsce refundowane ze szpitala:


Członek Rodziny lub Opiekun musi udać się do pracownika socjalnego danego szpitala i poprosić o przygotowanie tzw. „WNIOSEK DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO”.

Z otrzymanym wnioskiem Członek Rodziny lub Opiekun zgłasza się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w którym chce umieścić Pacjenta.


Wniosek jest następnie weryfikowany przez lekarza Zakładu, który ocenia czy dana placówka jest w stanie zapewnić odpowiednie świadczenia medyczne w stosunku do schorzeń Pacjenta. Jeżeli tak, to wniosek trafia do tzw. Kolejki Oczekujących.

2. Procedura przyjęcia Pacjenta do ZOL na miejsce refundowane z domu:


Członek Rodziny lub Opiekun musi pobrać formularze składające się na tzw. „WNIOSEK DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO” ze strony NFZ, lub Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.


Następnie udać się do lekarza POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) w celu wypełnienia tych dokumentów. Lekarz POZ musi wykonać badania laboratoryjne i diagnostyczne.
Dopiero po wykonaniu ww. badań lekarz wraz z pielęgniarką środowiskową przygotowują „WNIOSEK DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO”.


Z otrzymanym wnioskiem Członek Rodziny lub Opiekun zgłasza się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w którym chce umieścić Pacjenta.

Wniosek jest następnie weryfikowany przez lekarza Zakładu, który ocenia czy dana placówka jest w stanie zapewnić odpowiednie świadczenia medyczne w stosunku do schorzeń Pacjenta. Jeżeli tak, to wniosek trafia do tzw. Kolejki Oczekujących.